پشتیبانی
مشاوره و خرید
0920 21 45 606
0920 21 45 607
ساعت تماس: 10:00 الی 17:00
منوی اصلی
قهوه ساز پیستونی
قیمت : 70,000 تومان
برش زن تخم مرغ
قیمت : 10,000 تومان
دست پیتزا بر
قیمت : 10,000 تومان
قاشق دیجیتالی
قیمت : 70,000 تومان
ظرف عسل خوري
قیمت : 15,000 تومان
خامه ریز لوکس
قیمت : 20,000 تومان
آسان ریز
قیمت : 15,000 تومان
قالب یخ نوشابه
قیمت : 10,000 تومان
بخور طراح شکل گل
قیمت : 40,000 تومان